Voorwaarden

  • Je bent momenteel aan het werk, zelfstandig of als werknemer

  • Je neemt zelf het initiatief, zonder dat goedkeuring of medeweten van je werkgever vereist is.

  • Je hebt om de zes jaar recht op loopbaanbegeleiding.

  • Op het ogenblik van de aanvraag moet je minstens 1 jaar werken, in de loop van de 2 jaar die vooraf gaan aan de aanvraag.

  • Je betaalt de loopbaanbegeleiding met loopbaancheques bij de VDAB. Voor 4 uur betaal je 1 cheque en die kost je 40€.

  • Je hebt recht op twee loopbaancheques. Heb je nood aan een uitgebreid traject waarin je een aantal zaken verder kan uitdiepen, kan je opteren voor een begeleiding van 8 uur (verdeeld over 6 gesprekken).

  • De loopbaanbegeleiding kan enkel plaatsvinden in een erkend centrum.

  • De loopbaanbegeleiding gebeurt in het Nederlands.

  • De kandidaten die tot een kansengroep behoren, hebben recht op extra begeleidingsuren.

  • Je kan tot één jaar na het einde van de begeleiding beroep doen op een gratis nazorgtraject in het centrum waar de begeleiding werd gevolgd.