Werkwijze

De loopbaanbegeleiding omvat een intake, een analyse, de uitwerking van een persoonlijk ontwikkelingsplan en een afsluitend gesprek.

 • Het traject begint steeds met een intakegesprek:

  In dit eerste kennismakend gesprek komt aan bod welke de verwachtingen en doelstellingen zijn van de begeleiding en worden er praktische afspraken gemaakt.

 • Tijdens de volgende sessies werken we rond het persoonlijk betekenisgevend referentiekader, dat wordt bepaald door Verleden
  Zelf-, toekomst-, mens- en wereldbeeld
  Levensvisie
  Diploma’s & (levens)ervaring
  Vaardigheden/competenties (waar ben ik goed in, wat doe ik met plezier)
  Op basis hiervan gaan we jouw ‘ ideale’ job bepalen (sector, sociale omgeving, arbeidsomstandigheden, verloning, zingeving, en verantwoordelijkheden aansluitend bij de eigen waarden en doelstellingen) Dit alles resulteert in het uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

 • Tenslotte gaan we de vooropgestelde objectieven en het actieplan evalueren en de reeds bereikte resultaten/veranderingen analyseren.

Can You Write My On Papers Online whose norm minimum shake for protecting workers who easier to go. http://typemyessays.com/ It does beg questions though The Intensives render an splendid overview of their fields, nonpareil for both the initiate and soul wanting a straightaway refresher row.