Voordelen voor uw bedrijf

  • Uit respect voor de persoon:

    met het doel hem te begeleiden en hem een constructieve assistentie te geven bij het zoeken naar een nieuwe geschikte job.

  • Als interne motivering van de werknemers: een management dat zijn verantwoordelijkheid neemt in dergelijke moeilijke situaties, krijgt meer vertrouwen van de werknemers die in dienst blijven.

  • Als positief signaal naar de buitenwereld toe: een onderneming die zich bekommert om haar ontslagen personeel toont een positief en sociaal imago.

  • Om een goede verstandhouding met ex-medewerkers te behouden, gezien die mogelijk nog kunnen actief blijven in dezelfde sector of belangrijke contacten worden.

  • Om de sociale vrede te handhaven: om op die manier frustraties uit de weg ruimen en conflicten met de vakbonden te vermijden