Waarom via Esensi ?

  • Esensi is een gecertificeerd outplacementbureau. (via Certo)

  • Het menselijke aspect is bij ons geen loze belofte. Een persoonlijke coach begeleidt de werknemer gedurende het volledige outplacementtraject.
    U krijg periodieke feedback over de evolutie van de begeleiding.

  • Gedurende de begeleidingsperiode staat steeds het nodige materiaal ter beschikking (kantoorinfrastructuur, documentatiecentrum, testings, sollicitatiehandboek, internetaansluiting, tijdschriften en kranten), steeds voldoende dicht bij de woonplaats van de kandidaat.

  • Wanneer de kandidaat overweegt om te starten als zelfstandige, zorgen we binnen Esensi voor juridisch, fiscaal en sociaal advies.

  • Wanneer de werknemer een nieuwe job heeft gevonden maar deze binnen de drie maanden na de indienstneming opnieuw verliest, kan hij u, als ex-werkgever, verzoeken de begeleiding te laten hervatten. We hervatten de procedure waar deze werd onderbroken. De begeleiding eindigt ten laatste 12 maanden na de eerste start van de begeleiding.